| +995(32) 2 772 773 / 773 772
სამედიცინო კაბინეტი

სამედიცინო კაბინეტში ხდება ექიმის მიერ ყველა აუზით და სპორტული დარბაზით მოსარგებლე პირის სამედიცინო შემოწმება და ნებართვის (ცნობის სახით) გაცემა სპორტკომპლექსში დასაშვებად, მიმდინარე სანიტარიული ზედამხედველობის ორგანიზება, სპორტკომპლექსში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის კონტროლი. წყლის ბაქტერიოლოგიური და ქიმიური (ქლორის შემცვლელობა) შემადგენლობისა და ტემპერატურის ნორმების კონტროლი. სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა, თუ ამის საჭიროება იქნება. სპორტული ტრავმატიზმის პროფილაკტიკა.